Dagstidningar vill ta över danska FM4

I måndags var sista dagen att ansöka om att få tillståndet för Danmarks fjärde nationella FM-nät.

Radio 24 Syv, som ägs av Berlingske Media (70 procent) och People Group (30 procent), har använt FM4-tillståndet sedan 2011 för en privatdriven talkanal som finansieras via TV-avgiften. Radio 24 Syv meddelade tidigare i år att de inte vill fortsätta sända på FM4. Detta eftersom ett nytt krav har införts om att kanalen i framtiden måste vara baserad utanför Köpenhamn.

Däremot har två andra ansökningar kommit in till Radio- och TV-nævnet. En av ansökningarna – från Radio Frihed v/Asger Trier Engberg – uppfyllde inte de formella kraven och har därför avvisats. Den kvarvarande ansökningen kommer från Radio FM4 A/S – ett konsortium som domineras av dagstidningsförlag. Ägare är Jysk Fynske Medier (67,8 procent), Sjællandske Medier (15,0), Herning Folkeblad (5,0), Radio ABC Holding (4,0), Skive Folkeblad (3,0), Flensborg Avis (0,4), Lolland-Falster Folketidende (0,4), Nordjyske Medier (4,0) samt Bornholms Tidende (0,4).

Flera av företagen i konsortiet har redan verksamhet inom radiobranschen. Jysk Fynske Medier med huvudkontor i Vejle har fyra radiostationer som tillsammans når större delen av Jylland plus Fyn. Radio ABC i Randers är en av Danmarks största lokala radioaktörer med tre stationer.

Den nya tillståndperioden för FM4 blir åttaårig och inleds 1 november. Förutom nationell täckning på FM ingår plats i ett av de två rikstäckande DAB-näten.

Den danska regeringen har kommit överens med Dansk Folkeparti om att ytterligare en privat public service-kanal ska startas på DAB. Kanalen ska ha en kulturprofil och liksom FM4 finansieras via TV-avgiften. Däremot finns inga krav på var kanalen ska lokaliseras, vilket gör att Radio 24 Syv väntas söka tillståndet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share