DAB-bolagen får skjuta upp sändningsstarten

De bolag som har fått tillstånd att sända digital kommersiell radio får uppskov med sändningsstarten. Det beslutet tog Myndigheten för radio och TV idag, bara en dag innan sändningarna skulle vara igång enligt reglerna i tillstånden,

Det nya datumet som gäller är 1 juli 2016, alltså samma datum som bolagen föreslog nyligen i en gemensam skrivelse. Bolagen får alltså nio månader extra på sig att komma igång. Anledningen till att de vill vänta med starten är att tillståndshavarna anser att förutsättningarna för digitalradio förändrats av regeringens nej till digitalradiosamordningens plan och att det därför behövs ökad klarhet om de framtida villkoren. Myndigheten skriver dock i sitt beslut att ytterligare uppskov ”inte bör kunna påräknas”.

”Vad gäller begäran om uppskov med att inleda sändningar till den 1 juli 2016 finner myndigheten att ett sådan uppskov bör medges med hänsyn till tillståndshavarnas behov att analysera förutsättningarna för att sända digital kommersiell radio efter regeringens uttalande att den tills vidare inte avser att genomföra digitalradiosamordningens plan för övergång från analog till digital marksänd radio. Något ytterligare uppskov bör dock inte kunna påräknas” skriver Myndigheten för radio och TV.

Tidpunkterna för hur stor del av sändningsområdena som ska nås ändras också. För de nationella tillstånden gäller att 35 procent av befolkningen ska nås 1 april 2017, 50 procent 1 april 2018 och 70 procent 1 april 2019. För de regionala tillstånden gäller samma täckning och tidpunkter men inom de regioner tillstånden omfattar.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment