Cilla Benkö: ”Risk för omfattande besparingar”

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio.

Sveriges Radios VD Cilla Benkö välkomnar att public service-kommittén vill att public service-bolagen även i fortsättningen ska ha ett brett uppdrag. Men hon oroas över de ekonomiska förutsättningarna och oenigheten i kommittén.

”Det är utmärkt att utredningen slår fast att vi fortsatt ska ha ett brett uppdrag. Samtidigt finns det skäl att känna oro över det glapp som finns mellan våra ekonomiska behov och det som utredningen föreslår. Jag ser en betydande risk att Sveriges Radio tvingas till omfattande besparingar som kommer att innebära färre journalister och färre program i en tid när det säkerhetspolitiska läget är allvarligare än på decennier” säger Cilla Benkö i ett pressmeddelande.

”Det är också oroande att utredningen inte har lyckats komma överens. En så omfattande politisk oenighet öppnar för svårigheter att bedriva företaget utifrån ett långsiktigt perspektiv. Här finns en risk att det som sägs ena året inte gäller nästa år. Ytterst handlar det om att värna Sveriges Radios oberoende. En bred politisk konsensus om de långsiktiga förutsättningarna är avgörande för att trygga ett stabilt och oberoende Sveriges Radio” fortsätter Cilla Benkö.

Även SVT, UR och Tidningsutgivarna har kommenterat kommitténs förslag.

”Det är häpnadsväckande och faktiskt helt unikt i modern tid att kommittén inte lyckats komma överens. Breda politiska överenskommelser har länge varit en hederssak för svensk mediepolitik. Ytterst handlar det om SVT:s oberoende och att man kan lita på att grundförutsättningarna för public service gäller över lång tid, oavsett politiska svängningar” säger SVT:s VD Hanna Stjärne.

”Kommittén slår fast att public service ska fortsätta ha ett brett uppdrag. Det är en grundförutsättning för att SVT även framöver ska vara hela Sveriges television med ett utbud för alla. Däremot bekymrar det mig att utredningen inte tar tillräcklig höjd för SVT:s kraftigt ökande kostnader för bland annat säkerhet och beredskap. Säkerhetsläget i Sverige och vår omvärld är det allvarligaste sedan andra världskriget. SVT genomför just nu ett omfattande sparprogram, men med det nuvarande förslaget kommer det inte räcka. Rent krasst innebär det mindre pengar till journalistik och tv-program, i en tid när det behövs mer än någonsin” fortsätter Hanna Stjärne.

”Jag konstaterar att kommittén är oenig på väsentliga punkter, vilket så klart skapar frågor om långsiktigheten. Men också att det finns en samsyn om ett brett uppdrag för public service, där UR fortsatt har ett viktigt uppdrag kring utbildning och folkbildning” säger Kalle Sandhammar, VD på UR.

”Det är positivt att kommittén slår fast att public service-företagen ska ”producera, sända och tillhandahålla program som består av ljud eller rörlig bild” och inte ”ges ett multimedialt nyhetsuppdrag”. Och att utredare Göran Hägglund med detta tydligt slår fast att public service-företagen inte har i uppdrag att bedriva webbtidning, är en viktig markering” säger Tidningsutgivarnas VD Johan Taubert.

”Vi konstaterar att Sveriges Radio redan i dag klarar att vara återhållsamma med textbaserade nyheter och istället förlitar sig på sin kärnverksamhet ljud. Det är svårt att se varför inte SVT ska ha motsvarande strategi” säger Johan Taubert, som samtidigt noterar att utredningen inte ”säkerställer att public service-bolagen respekterar textbegränsningen”.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share