Cilla Benkö positiv till utredning av beredskap

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio.

Sveriges Radios VD Cilla Benkö välkomnar att frågan om SR:s centrala beredskapsuppdrag ingår i den nya public service-utredningen men understryker att uppdraget också innebär kostnader. 

”Det är väsentligt att alla tydligt vet vilka krav och kostnader detta uppdrag kommer att medföra, något vi själva tittar på löpande. Det är avgörande att vi kan nå utt brett, både med aktuellt innehåll och ha kapaciteten att kunna göra det i fredstida kris och under högsta beredskap. Vi ser hur lyssnare söker sig till oss vid större kriser och nyhetshändelser, som exempelvis under corona-pandemin, attacken på Drottninggatan eller i samband med den ryska invasionen” skriver Cilla Benkö på SR-bloggen.

Cilla Benkö tycker att det är rimligt att granskningsnämnden ska kunna granska SR:s digitala innehåll på samma sätt som det analoga. Däremot varnar hon för att gå längre.

”Samtidigt är det väldigt viktigt att utredningen stannar just där och den inte ges utrymme att gå längre när det gäller granskning och sanktioner. Det svenska systemet med granskning och uppföljning är väl fungerande och en bidragande orsak till att svensk public service har så starka förtroendesiffror jämfört med många andra public service-bolag” skriver Cilla Benkö.

Mer:
SR-bloggen: Public service-utredning i en osäker tid

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share