Cilla Benkö: ”Djupt oroad”

En skattefinansiering riskerar att skada public service-bolagens oberoende, säger Sveriges Radios VD Cilla Benkö i ett pressmeddelande.

”Jag är bekymrad över de risker som vårt oberoende utsätts för vid en skattefinansiering, som knyter oss närmare politiken” säger Sveriges Radios VD Cilla Benkö.

”Det är positivt att en enig public service-kommitté trycker på den allt viktigare roll Sveriges Radio och public service spelar i svensk media och demokrati. Sveriges Radio kommer självklart att ha samma höga ambitionsnivå att ge publiken ett oberoende och kvalitativt innehåll även framöver oavsett vilken finansieringsmodell politikerna i riksdagen till slut väljer, men jag är djupt oroad över att vi nu föreslås lämna ett system med en tydlig avgift skild från statens budget för att istället införa en skatt” säger Cilla Benkö, som dock välkomnar att kommittén föreslår att ett grundlagsskydd ska utredas.

”Nu finns en risk att man gör saker i fel ordning. Om ett robust grundlagsskydd finns på plats minskar riskerna vid en skattefinansiering. Det är bra att utredningen går ett steg längre och föreslår att ett grundlagsskydd ska utredas av den kommande mediegrundlagsutredningen” säger Cilla Benkö.

En sådan grundlagsändring kan genomföras först 2023 enligt Sveriges Radio och fram tills dess vill bolaget behålla radio- och TV-avgiften, men modernisera den. Cilla Benkö säger att en skattefinansiering kan leda till att allmänheten ser Sveriges Radio som en ”statsradio” och pekar på att skattefinansiering i andra länder har lett till sämre villkor för public service.

”Det oroar mig. Nya politiska konstellationer lever sällan upp till de gamlas beslut och därför är det osäkert om en enig utredning idag de facto innebär några som helst garantier” säger Cilla Benkö.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share