Cilla Benkö: ”Den oberoende journalistiken riskeras”

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Sveriges Radio välkomnar public service-kommitténs förslag om att även digitalt innehåll ska ingå i kärnverksamheten och att utbudet ska fortsätta vara brett.

”Jag välkomnar att utredningen så tydligt slår fast att vårt kärnuppdrag är att erbjuda ljudinnehåll där publiken finns. Så arbetar Sveriges Radio redan i dag. Det innebär att vi kan fortsätta utveckla den typ av ljudformat som vår publik vill ha, på de plattformar där de vill lyssna. Det är oerhört viktigt för att nå inte minst den unga publiken med vår oberoende journalistik” säger SR-s VD Cilla Benkö i ett pressmeddelande.

Även förslaget om att stärka journalistiken i svagt bevakade områden får godkänt av SR.

”Det är en bra ambition, en stark lokaljournalistik är avgörande för demokratin. Idag är Sveriges Radio landets enda riksmedium, den lokala journalistiken är en del av vår livsnerv. Vi jobbar kontinuerligt med att frigöra resurser för att ytterligare utveckla lokaljournalistiken och för att röster, ämnesval och perspektiv från hela landet ska höras i våra rikssändningar. Så sent som vid årsskiftet förstärkte vi den lokala vevakningen” fortsätter Cilla Benkö, som dock samtidigt säger att det krävs extra resurser för att klara de nya uppdrag som kommittén vill ge till SR.

Däremot motsätter sig SR fortfarande den förhandsprövning som kan göras av nya tjänster och som enligt kommitténs förslag i framtiden även ska kunna göras på initiativ från SR-s konkurrenter.

”Vi måste nu läsa och analysera förslaget noggrant, men spontant ställer jag mig mycket tveksam till detta, inte minst på grund av att det är regeringen som i slutänden fattar de avgörande besluten. Jag känner en stor oro för att den oberoende journalistiken riskeras om staten genom en myndighet eller regering får ett inflytande över det publicistiska innehållet. Det vore också olyckligt att införa ett system där våra tjänster planeras av våra konkurrenter snarare än för vår publik. Det är oerhört viktigt att det även fortsatt är Sveriges Radio som avgör vilka områden och frågor som ska bevakas” säger Cilla Benkö.

Share