Förslag om gemensam sameradio

Ett gemensamt samiskt radio- och TV-bolag i Norge, Sverige och Finland är ett av förslagen i en ny rapport om ökad mobilitet inom Norden.

”De samiska avdelningarna på de nationella radio- och TV-bolagen spelar en viktig roll som kulturbärare och för att bevara de samiska språken. Det finns idag ett gott samarbete när det gäller både program och gemensamma nyhetssändningar. Ett mer institutionaliserat samarbete skulle kunna styrka den samiska programproduktionen och ge ett bättre utnyttjande av knappa resurser” skriver Ingvard Havnen, som har tagit fram rapporten på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

”Ett sådant institutionaliserat samarbete kan innebära upprättandet av ett gemensamt samiskt radio- och TV-bolag som får sina resurser och sin tekniska kompetens från de nationella radio- och TV-bolagen” fortsätter Ingvard Havnen, som även vill att de nordiska public service-kanalerna ”i största möjligaste mån” ska göras tillgängliga på digitala plattformar i hela Norden.

Mer:
Norden – nye muligheter (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share