Christer Modig lämnar MTG Radio

Christer Modig slutade 1 juni som programdirektör och vice VD på MTG Radio. Tills vidare fungerar Linda Myron, tidigare programkoordinator, som tillförordnad på posten.

”När man väl har bestämt sig så är det lika bra att lämna över till någon annan direkt. Linda har en bra koll på programverksamheten och vi kom överens om att detta var det bästa sättet. Jag har lämnat min post, men finns tillgänglig för att det ska bli ett bra överlämnande” säger Christer Modig, som har arbetat på MTG Radio sedan 1998.

Christer Modigs radiokarriär började dock redan 1983 i Los Angeles.

”Jag började på (new-wave-stationen) KROQ i Los Angeles 1983 med att svara i telefon och fick sedan göra mixar till stationen. 1986 gick jag över till Power 106, där jag gjorde en mixshow på fredag- och lördagkvällar samt producerade stationens exklusiva Power-mixar. Jag höll på mycket med musik och det var i Los Angeles jag lärde mig hur man programmerar en station och blev intresserad av olika radioformat” fortsätter Christer Modig.

1990 kom Christer Modig tillbaka till Sverige och hemstaden Gävle, där han sysslade med lite närradio och tog ett jobb på P4 Gävleborg. Tre år senare anställdes han av Gefle Dagblad för att leda den nya lokala Radio Rix-stationen, som ingick i dagstidningssamarbetet SRU.

”Jag hamnade snart i ett programråd som SRU hade. Därefter blev jag tillförordnad programchef på SRU, eftersom jag inte ville flytta ned till huvudkontoret i Göteborg. Jag konsulterade även SRU när när samarbetet med NRJ inleddes första gången. När NRJ-samarbetet sprack kom jag för första gången i kontakt med MTG och var delaktig i att få ihop SRU och MTG 1996” säger Christer Modig.

Två år senare anställdes Christer Modig som programchef för den nya sammanslagna stationen Rix FM av MTG Radios dåvarande VD Anders Nilsson.

”Jag tog fram en ny programstrategi för Rix, bytte namn till Rix FM samtidigt som Jesse & Loogna rekryterades till morgonen. Det började bra men 2000 försvann Jesse & Loogna till SBS och vi fick börja om på morgonen. Det var sedan med det nya Rix Morronzoo (Roger, Titti & Gert) som det stora genomslaget kom. Kort därefter inleddes samarbetet med NRJ och nätverket växte snabbt. Den absoluta toppen nåddes 2007-2008″ säger Christer Modig.

Christer Modig fick efter ett tag titeln programdirektör och vice VD på MTG Radio och blev övergripande ansvarig för MTG-s samtliga radiokanaler. Han har genom åren haft sex VD-ar: Anders Nilsson, Peter Ahlberg, Susanna Bervå, Niklas Steenberg, Richard Marston och nu senast Anna Berggren.

Christer Modig är mycket stolt över MTG-s samtliga stationer men mest nöjd är han med uppbyggnaden av och framgångarna för Rix FM.

”Jag började med Rix FM och det är klart att jag är mycket stolt över stationen. Det har varit en fantastisk resa från att ha varit utskrattade på Stockholms-marknaden till att bli Sveriges största och populäraste radiokanal. Lägg därtill Rix Morronzoo som totalt gjort om den svenska morgonradion. Jag har dessutom haft nöjet och glädjen att arbeta med en rad fantastiska medaretare. Utan dem hade Rix aldrig blivit den framgång den är. Som mest hade vi 36 stationer, men sedan kom det tråkigaste kapitlet hösten 2008 då SRU-samarbetet avbröts. Men ser man på perioden 1998-2009 har det varit en fantastisk resa” säger Christer Modig.

”Lanseringen av Bandit var också en milstolpe där en gammal dröm från USA förverkligades. När jag flyttade från USA var min ambiton att starta ett KROQ i Sverige, en station som drivs av lyssnarnas passion för musiken och vars varumärke representerar en livsstil – lite som Apple eller Harley-Davidson – där användarna är produktens bästa marknadsförare” säger Christer Modig.

Christers sista stora projekt på MTG Radio har varit starten av pratradiokanalen Radio 1.

”Det sista som jag kände att jag ville göra var att bevisa för kritikerna att kommersiell radio inte bara behöver handla om ”musikkanaler”. Idén om Radio 1 hade jag på ritbordet redan 2000, men tajmningen har tidigare inte varit rätt och det är fortfarande en stor utmaning. Jag håller tummarna för att man ser långsiktigt på projektet” säger Christer Modig.

Vad Christer Modig ska göra i framtiden har han ännu inte bestämt.

”Jag ska först till USA på semester. Jag har många vänner och bekanta där och dessutom bor min syster kvar i Los Angeles. Jag kommer även att passa på att träffa människor från radiobranschen” säger Christer Modig.

Share