Catarina Wretman flyttas upp på PTS

Catarina Wretman blir ställföreträdande generaldirektör för Post- och telestyrelsen.

Styrelsen för PTS har utsett Catarina Wretman till ny ställföreträdande generaldirektör. Hon ersätter Katarina Kämpe, som lämnar PTS för att bli länsöverdirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län.

I uppdraget som ställföreträdande generaldirektör ingår även att leda avdelningarna för frekvenser, konkurrens, konsumentmarknad, nätsäkerhet och spektrummarknad.

Catarina Wretman har funnits i ledningsgruppen på myndigheten sedan 2004, först som chef för spektrumavdelningen och de senaste tre åren som chef för frekvensavdelningen.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share