”Beslutet kommer ge intryck i många länder"

christerhederstrom2Christer Hederström, som har argumenterat mot att byta från FM till DAB, säger att regeringens beslut är ett hårt slag mot försöken att sprida DAB i Europa och att det kommer ge intryck i andra länder. Att Sverige inte går vidare med en utbyggnad av DAB visar att landet är en ledande IT-nation.

”Beslutet är ett hårt slag mot de nu 20-åriga försöken att lansera DAB på bred front i Europa. Som ledande IT-nationer markerar nu Sverige liksom tidigare Finland mot att utveckla en separat sändningsstruktur för radio vid sidan av FM och internet. Sannolikt kommer beslutet att göra intryck i många europeiska länder där DAB-tekniken övervägs” säger Christer Hederström som bland annat via Public servicerådet och sajten Digital Radio Sweden har argumenterat mot DAB-satsningen.

Share

One Comment

  1. Roy Sandgren

    Vill införa DRM och DRM+ på FM bandet. Dyrt och nya mottagare. Lobbyist för detta, men privat utbyggnaden fortsätter. Klart kanske 1 oktober. Brist på FM frekvenser för lokalradio i Sverige gör att DAB+ måste igång.