Beslut om sänkta reklamradioavgifter

Myndigheten för radio och TV tog idag beslut om sänkta avgifter för de kommersiella radiostationerna. Sänkningen fanns med i statens budget för 2012.

Beslutet innebär att varje stations avgift sänks med 9 procent i år och gäller de tillstånd som fördelats före 1 juli 2001. Totalt minskas avgifterna med 12 miljoner kronor till 127 miljoner kronor.

Share