Berit Högman efterfrågar digitalradiostrategi

”Finns det över huvud taget någon strategi bakom ministerns och regeringens agerande beträffande införande av digital radio? Om så är fallet, hur ser den strategin ut?” Den frågan ställer Socialdemokraten Berit Högman, som är ordförande i riksdagens kulturutskott, till kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth i en riksdagsinterpellation.

Berit Högman påminner om att regeringen vill att Sveriges Radio och reklamradion samarbetar om digitalradion. Det samarbetet försvåras dock av att reklamradion bjuds in att söka tillstånd i december, medan beskedet om Sveriges Radios digitalradiosatsning dröjer.

”För att digital radio ska bli en framgång, inte minst ur ett medborgarperspektiv, krävs en tydlig strategi för detta från regeringens sida. Det som nu händer är att Myndigheten för radio och TV avser att utlysa tillstånd för digital kommersiell radio redan i december i år, medan digitalisering för Sveriges Radios del ligger i Public service-utredningen som ska vara färdig först nästa år” fortsätter Berit Högman i sin interpellation.

Kulturministern ska svara på interpellationen senast 6 december.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share