Bauer vill inte skjuta upp FM-nedsläckning

Bauer Media i Storbritannien har en annan åsikt än BBC och Global när det gäller framtiden för FM.

BBC-s radiochef Bob Shennan sade i sitt inledningstal på Radiodays Europe i måndags att Storbritannien bör vänta med att avsluta FM-sändningarna. Shennan fick medhåll av Global, som är störst på den kommersiella radiomarknaden. Men Bauer, som är nummer två på den kommersiella sidan, håller inte med.

”När vi når 50 procent digitalt lyssnande sätter det igång en översyn och vi ska då diskutera saken med regeringen” sade Steve Parkinson, VD på brittiska Bauer Media, på Radiodays Europe.

En anledning till att Bauer inte är på samma linje som konkurrenterna är att Bauer har betydligt färre FM-frekvenser än BBC och Global. En helt digital radiomarknad ger Bauer möjlighet att konkurrera på lika villkor.

”61 procent av vårt lyssnande är redan digitalt. Vi såg för tio år sedan att vi kunde bygga lyssning på DAB och det har vi varit väldigt framgångsrika med” sade Steve Parkinson.

Share