Bauer ansöker om 17 DAB+-tillstånd i Köpenhamn

Grafik: World DAB.

Danska Radio- og TV-nævnet har publicerat en lista över vilka företag som har ansökt om tillstånd i det tredje och det helt nya fjärde DAB+-nätet i Danmark. Det finns plats för upp till 32 tillstånd i vart och ett av de 13 sändningsområdena.

I sändningsområdet Øst- og Nordsjælland, där Köpenhamn ingår, har Bauer skickat in 17 ansökningar, Jysk Fynske Medier tio och Sjællandske Medier två.

Jysk Fynske Mediers ansökningar gäller Classic FM, Skala FM, Radio VLR, Radio Viborg och Classic Rock. Från företag med JFM-koppling finns ansökningar för Dansktopkanalen, som redan sänds i andra regioner, och nya kanaler med Melodi Grand Prix-musik, sport, nyheter respektive näringslivsmaterial.

Totalt har 29 ansökningar skickats in i huvudstadsområdet, vilket innebär att alla kan få tillstånd. Idag har Bauer åtta tillstånd i Øst- og Nordsjælland, medan JFM har fyra och Sjællandske Medier två.

De övriga områdena är Bornholm (20 ansökningar), Fyn (24), Nordjylland Midt (30), Nordjylland Nord (29), Nordjylland Vest (20). Sydsjælland (22), Sønderjylland (31), Vestjylland Nord (19), Vestjylland Syd (30), Vestsjælland (13), Østjylland Nord (27) och Østjylland Syd (32).

Tillstånden för tredje och fjärde DAB+-nätet gäller från 1 juli 2024 till 30 juni 2032.

Mer:
Ansökningar om regionala DAB+-tillstånd (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share