Ännu inget beslut om MTG-s anmälan mot SBS

I mars anmälde MTG konkurrenten SBS Radio till Konkurrensverket. Anledningen var det nya samarbetet mellan SBS och NRJ.

På Konkurrensverket har man dock inte kommit särskilt långt med ärendet. Ännu har inget beslut tagits om att gå vidare med det.

”Vi tittar just nu på om vi ska utreda ärendet” säger Viktoria Ruggieri, som är föredragande på Konkurrensverket.

MTG anser att SBS hämmar konkurrensen i reklamradiobranschen. Detta eftersom SBS tillsammans med NRJ efter nyår kommer att kontrollera 74 av de 103 reklamradiotillstånden i landet. MTG påpekar dessutom att SBS kommer att få monopol när det gäller kommersiell radio i 16 lokala sändningsområden.

Share