Anders Jensen slutar som koncernchef för Viaplay Group

Anders Jensen. Foto: Viaplay Group.

Anders Jensen har idag erbjudit sig att avgå som koncernchef för Viaplay Group, något styrelsen har accepterat.

“Det har varit ett privilegium och en ära att få vara med om att utveckla Viaplay Group till det framåtlutade och framtidsfokuserade företag som det är idag. Jag är fortsatt övertygad om bolagets goda framtidsutsikter. Men givet nuvarande utmaningar bedömer jag att bolaget är bäst betjänt av att jag lämnar och jag har därför beslutat att göra det. Jag önskar företaget och teamet det allra bästa i framtiden” säger Anders Jensen.

Ny koncernchef blir Jørgen Madsen Lindemann, som tillträder direkt. Han har tidigare varit koncernchef för MTG då MTG var moderbolag till Viaplay. Han har arbetat inom koncernen 26 år, bland annat som chef för den nordiska verksamheten, chef för den internationella verksamheten och chef för sportförvärv och produktion.

“Jag känner Viaplay Group väl och har naturligtvis följt bolagets resa på nära håll under åren och jag ser positivt på den potential som finns i koncernen. Jag ser fram emot möjligheten att vara med och leda Viaplay Group genom dessa utmanande tider och leverera på nästa fas av dess utveckling” säger Jørgen Madsen Lindemann.

Anders Jensens avgång kommer samtidigt som Viaplay skriver ned sina förväntningar för 2023 på grund av ”en tilltagande försämring på de marknader där bolaget verkar”. En ny mer långsiktig prognos för framtiden kommer i samband med att kvartalsrapporten som släpps 20 juli.

Viaplay räknar med att ha 7,7 miljoner abonnenter under andra kvartalet. Försäljningstillväxten skrivs ned från 24-26 procent till 16-17,5 procent, vinsten i Norden (före ränta och skatt) skrivs ned från 1,2-1,35 miljarder till 0,8-1 miljard kronor, medan den internationella förlusten skrivs upp från 1-1,1 miljard till 1,4-1,5 miljard kronor.

Den försämrade prognosen beror på sämre försäljning för Viaplays streamingtjänst och en nedgång i prenumerationer via distributionspartners, en snabb nedgång i de nordiska marknaderna för TV- och radioreklam samt att koncernens besparingsprogram har tagit längre att genomföra än väntat.

“Utsikterna på de marknader där vi är verksamma har förändrats avsevärt och i mycket snabb takt samtidigt som genomförandet av kostnadsbesparingsprogram inte har mildrat effekterna av dessa utsikter i en tillräcklig utsträckning. Det makroekonomiska läget och dess konsekvenser för koncernen kräver ett annat sätt att agera för att kunna leverera på vår strategi. Med över 30 års erfarenhet från underhållningsbranschen och från ledande nordiska och internationella företag är vi övertygade om att Jørgen har rätt profil för att leda detta arbete. Koncernens övergripande strategiska inriktning är oförändrad och Jørgen kommer tillsammans med styrelsen och ledningsgruppen att utvärdera behovet av förbättringar avseende struktur, verksamheten och kapitalallokering för att leverera enligt strategin” säger Viaplay Groups styrelseordförande Pernille Erenbjerg.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share