80 tjänster bort på Storytel

Johannes Larcher. Foto: Mattias Bardå/Storytel.

Ljudboksbolaget Storytel ska koncentrera sig på tio av sina 25 marknader och tar bort 80 tjänster eller 13 procent av personalstyrkan under första kvartalet. Det sker som en del av ett effektiviseringsprogram för att öka lönsamheten. Samtidigt görs en nedskrivning som omfattar 632 miljoner kronor, varav större delen gäller Audiobooks.com.

Under fjärde kvartalet omsatte Storytel preliminärt 946 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxt på 9 procent. Intäkterna från streaming steg med 16 procent till 858 miljoner. Inkomsten före ränta och avskrivningar (EBITDA) var 86 miljoner vilket ger en vinstmarginal på 9,1 procent. Då ingår inte nedskrivningarna.

”Vårt ökade fokus på lönsamhet fortsatta tillväxt på våra tio kärnmarknader, stärkt av vår starka operationella och ekonomiska prestation under 2023, möjliggör en uppdatering av Storytels mål på medellång sikt. Vi förväntar oss att nå de tidigare kommunicerade målet för justerad EBITDA-marginal och operativt kassaflöde redan 2024, och därmed uppgradera våra lönsamhetsmål för 2026” säger Storytels VD Johannes Larcher.

”Storytel presterar betydligt bättre finansiellt än för ett år sedan, och vi har valt att öka vårt fokus på lönsamhet och förbättrad kassaflödesgenerering utöver den tidigare angivna guidningen. Detta, i kombination med andra åtgärder, har lett oss till det svåra beslutet att justera storleken på vårt team, vilket resulterar i att 13 procent av våra anställda behöver lämna bolaget” fortsätter Johannes Larcher.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share