77 procent lyssnade på radio och poddar

Grafik: Nordicom.

Svenskarna konsumerade förra året 407 minuter medier om dagen, enligt Mediebarometern som presenteras idag av Nordicom på Göteborgs universitet.

Rörlig bild stod för 35 procent och ljudmedier för 32 procent av medieanvändandet. Bland ljudmedierna var inspelad musik störst med 15 procent. Direktsänd radio stod för 12 procent eller 50 minuter, medan poddar och radio i efterhand tillsammans stod för 5 procent eller 21 minuter.

Under en vanlig dag 2023 lyssnade 77 procent (-1) av befolkningen mellan 9 och 85 år på radio eller podd i någon form. Bara rörlig bild med 95 procent (+2) och sociala medier med 85 procent (0) hade en högre daglig räckvidd. Dagstidningarna nådde 66 procent (-7), inspelad musik 58 procent (+6), böcker 49 procent (+1), tidskrifter 37 procent (-2), text-TV med 15 procent (-1) och bio med 1 procent (0).

55 procent lyssnade på radio med en bilradio, vilket är lika stor andel som 2022. 31 procent (-1) använde en traditionell radioapparat. 29 procent (+1) lyssnade på podd eller radio i efterhand medan 22 procent (-2) lyssnade på direktsänd webbradio.

Sveriges Radio hade en daglig räckvidd på 50 procent, vilket är tre procentenheter lägre än under 2022. Samtidigt ökade den kommersiella radion med två procentenheter till 33 procent. 8 procent (+1) lyssnade på närradio, 3 procent (0) på någon utländsk radiokanal och 2 procent (0) på ”annan radiokanal”. P4 var den största SR-kanalen med 31 procent (-1) och därefter följde P1 med 21 procent (-3), P3 med 12 procent (0) och P2 med 4 procent (0). De kommersiella radiokanalerna redovisas inte separat.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share