55-procentsregeln ska utvärderas

Myndigheten för radio och TV ska se över 55-procentsvillkoret, den regel som ska se till att mer än hälften av public service-programmen görs utanför Stockholm.

Utvärderingen görs på uppdrag av regeringen och ska undersöka om 55-procentsvillkoret gör att public service-utbudet speglar hela landet. Uppdraget ska vara slutfört senast 1 mars och blir ett underlag till den avstämning som görs med programföretagen nästa år.

”Att spegla hela landet är en central del av SR-s och SVT-s uppdrag. Med uppdraget till Myndigheten för radio och TV vill vi undersöka om 55-procentsvillkoret verkligen bidrar till detta. Det är inte givet att själva produktionsplatsen är avgörande, det kan också handla om vilka slags program som görs” säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande från kulturdepartementet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share