15 organisationer: Låt radion ”fortsätta frodas”

Grafik: UNESCO.

Sedan 2012 är 13 februari World Radio Day, som tillkom som ett initiativ från FN-organet UNESCO. I år uppmärksammas att radion fyller hundra år. 15 internationella organisationer passar på att gå ut med en gemensam uppmaning om att låta radion ”fortsätta frodas”.

”Vi uppmanar regeringar, tillsynsorgan, teknik- och fordonsindustrin och alla i den globala radiogemenskapen att införa skyddsåtgärder så att radion fortsätter att frodas; att skydda den fria tillgång till åsikter och tillförlitlig information som radion erbjuder; att låta radion fortsätta hjälpa samhällen och alla minoritetsspråkstalare att ta emot information och delta i demokratiska processer; och att säkerställa att radion förblir tillgänglig för alla människor oavsett deras ekonomiska resurser eller personliga omständigheter” skriver organisationerna.

I artikeln skriver organisationerna även att det är viktigt att radion behåller sin framträdande plats i bilarna.

”Oavsett om det är marksänd radio eller internetdistribuerad, ska radion inte bara vara enkel att hitta i bilen – den ska vara omöjlig att missa” skriver de.

Bland de som har skrivit under artikeln finns UNESCO, public service-organisationen EBU samt AER, som representerar den kommersiella radion i Europa.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share