Villkoren för kommersiell radio ses över

Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Regeringen gav idag i uppdrag åt Myndigheten för press, radio och TV att se över villkoren för kommersiell radio.

MPRT ska analysera behovet av eventuella förändringar i reglerna som gäller analog och kommersiell radio. Syftet är att ”skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet, med ett stort utbud för olika intressen och smakinriktningar” enligt ett pressmeddelande från kulturdepartementet.

”Att radioföretagens villkor är förutsägbara och ger möjlighet att bedriva en livskraftig verksamhet är en förutsättning för en långsiktigt hållbar kommersiell radio” säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

MPRT ska i arbetet med översynen ha en dialog med relevanta aktörer inklusive branschen. Dessutom ska digitalradion i Europa kartläggas och analyseras, liksom marknaden för digitalradio i Sverige. En utgångspunkt ska vara förslagen som MPRT lämnade i februari om att synkronisera tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio så att de löper ut samtidigt 2026.

MPRT ska redovisa uppdraget senast 21 december nästa år.

Mer:
Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv om villkoren för kommersiell radio på längre sikt

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share