Viaplays emission övertecknad

Viaplay Groups huvudkontor i Stockholm. Foto: Viaplay Group.

Viaplay Group har fått in teckningsanmälningar som motsvarar 159 procent av de erbjudna aktierna i bolagets företrädesemisison.

De som har teckningsrätt har ansökt om 94 procent av aktierna medan de utan har ansökt om 65 procent av dem.

”Viaplay Group förväntar sig, i linje med den tidigare kommunicerade tidplanen, att erhålla de återstående betalningarna för företrädesemissionen och den riktade Nyemissionen om 3,1 miljarder kronor, samt att alla andra relevanta komponenter i rekapitaliseringsprogrammet kommer att genomföras, den 9 februari 2024” skriver Viaplay i ett pressmeddelande.

Rekapitaliseringsprogrammet består bland annat av 4 miljarder kronor i emissioner – 3,1 miljarder i en riktad nyemission och 0,9 miljarder i en företrädesemission – samt en nedskrivning av skulderna med 2 miljarder kronor.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share