Viaplay i diskussion med ägare, senarelägger kvartalsrapport

Viaplay Groups huvudkontor på Ringvägen i Stockholm. Foto: Viaplay Group.

Viaplay Group meddelade sent på måndagkvällen att resultatet för tredje kvartalet, som skulle ha presenterats under tisdagsmorgonen, senareläggs en månad.

Anledningen till senareläggandet är enligt ett pressmeddelande ”slutförandet av pågående diskussioner med tre av bolagets största aktieägare, med långivare och med obligationsinnehavare”. Diskussionerna gäller möjligheterna till rekapitalisering, försäljning av ”icke-kärnverksamhet” och potentiella partnerskap på flera marknader.

Resultatet för tredje kvartalet kommer istället att publiceras senast 29 november.

Sedan koncernen presenterade sitt besparingsprogram i juli har Viaplay Group minskat antalet anställda med 30 procent, lagt ned några originalproduktioner och omförhandlat ett antal distributionsavtal.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share