Viaplay: ”Försäljningen av radioreklam fortsätter visa på motståndskraft”

Anders Jensen. Foto: Viaplay Group.

Viaplays reklamintäkter minskade med 2 procent till 871 miljoner kronor under första kvartalet. Koncernen väntar sig en fortsatt svag reklammarknad under resten av året.

”Priserna på TV-reklam höjdes återigen vid de årliga kontraktsförhandlingarna och försäljningen av radioreklam fortsätter visa på motståndskraft. Vi förväntar oss att den skandinaviska reklammarknaden kommer att vara fortsatt svag under resten av året, och ser framförallt årets andra halva som osäker” skriver Viaplays koncernchef Anders Jensen i kvartalsredovisningen som inte innehåller specifika siffror för radioverksamheten.

Viaplays försäljning ökade med hela 30 procent till 4,5 miljarder kronor under första kvartalet. Samtidigt blev resultatet en förlust på 288 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en vinst på 483 miljoner för första kvartalet 2022. Förlusten beror på den fortsatta internationella expansionen. Viaplay rapporterar att antalet Viaplay-abonnenter på ett år har ökat med 60 procent till 7,6 miljoner.

”Förlusterna inom International reflekterar våra investeringar i Formel 1-rättigheter i Polen, lanseringen av Viaplay i USA och Kanada, expansionen av vår brittiska verksamhet samt mixen avseende genomsnittlig intäkt per abonnent i Polen och Nederländerna” skriver Anders Jensen.

Viaplay tror att förlusterna kommer att minska under året och väntar sig en förlust för helåret på drygt en miljard kronor.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share