Viaplay ändrar verksamhetsmodell – tillsätter landschefer

Jørgen Madsen Lindemann. Foto: Viaplay Group.

Viaplay Group gör om sin organisation 1 juli. En ny nordisk verksamhetsmodell baserad på länder införs och samtidigt görs förändringar i koncernledningen. 20 juli presenteras nya mål för koncernen på medellång sikt.

I Norden kommer nationella ledningsgrupper få fullt ansvar för den dagliga verksamheten och strategin inklusive ansvar för ”försäljning, kostnader, lönsamhet, kassaflöden, innehåll, marknadsföring och HR”.

Jørgen Madsen Lindemann, som 5 juni blev ny koncernchef för Viaplay Group, blir tillförordnad chef för verksamheterna i Sverige och Finland. Lars Bo Jeppesen har utsetts till executive vice president och chef för de danska och isländska verksamheterna. Han tillträder 1 augusti. Kenneth Andresen har utsetts till tillförordnad chef för den norska verksamheten. Peter Nørrelund, som nyligen blev executive vice president och chief sports & business development officer, får även ansvaret för Nederländerna, Polen, Baltikum och Storbritannien.

Koncernens mål på medellång sikt ska presenteras 20 juli, då Viaplay offentliggör resultatet för andra kvartalet. Innan dess ska landscheferna se över sina organisationer ”för att säkerställa full optimering och fokus”.

”Detta är den första av flera stegvisa förändringar för att säkerställa att vi investerar i de områden där vi ser störst potential, att vi är fullt fokuserade i vårt dagliga arbete att skapa lokalt relevanta produkter och upplevelser och att vi är så nära våra kunder som möjligt. Vi utvärderar hur konkurrenskraftiga alla våra verksamheter är och kommer att göra nödvändiga förändringar för att leverera på en högre nivå och förbättra avkastningen på våra investeringar i innehåll och teknik” säger Jørgen Madsen Lindemann.

”Det nya teamet har kompetensen, erfarenheten och passionen för att driva verksamheten framåt. Alla medlemmar är mycket erfarna och brinner för det de gör. Den nya strukturen medför både kontinuitet och viljan att utmana, vilket är två viktiga beståndsdelar i hur vi kommer att driva koncernen tillsammans. Vi har mycket engagerade och talangfulla team genom hela koncernen och den nya strukturen kommer att möjliggöra en effektiv kombination av våra kreativa och kommersiella prioriteringar” fortsätter Jørgen Madsen Lindemann.

De övriga medlemmarna i koncernledningen är: Enrique Patrickson (EVP, chief financial officer och head of strategy and M&A), Philip Wågnert (EVP och chief technology & product officer), My Perrone (EVP och group general counsel), Matthew Hooper (återgår till sin tidigare roll som EVP och chief corporate affairs officer), Vanda Rapti (EVP, Viaplay Select & content distribution) och Christian Albeck (EVP, content acquisition). Lämnar koncernledningen gör innehållschefen Filippa Wallestam, den kommersiella chefen Alexander Bastin, Sahar Kupersmidt (chief people & sustainability officer) och Mia Suazo Eriksson (chief marketing officer).

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share