Värsta reklamkvartalet någonsin

irmq22009Det andra kvartalet 2009 var det värsta sedan IRM började mäta reklaminvesteringarna. Försäljningen gick ned med 16,2 procent eller 1,4 miljard kronor jämfört med förra året.

Reklamradions nedgång är i linje med marknaden i stort, vilket gör att radion behåller sin marknadsandel på 2,3 procent. Sämst går det för de betalda tidningarna och dagstidningarna som har förlorat mer än en femtedel av sina annonsintäkter. TV, gratistidningar och utomhusreklam har liksom radion minskat ungefär som mediemarknaden som helhet. Internet, mobilreklam och annonsblad ökade dock sin försäljning under andra kvartalet.

”Nedgången på reklammarknaden är historiskt stor men var väntad. Resten av hösten kommer att se fortsatt dyster ut om än något bättre. Det är först i början av nästa år vi kommer att se en viss ljusning” säger IRM-s VD Magnus Anshelm.

Läs IRM-s pressmeddelande här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share