USA: Trump vill avskaffa anslag till public service

Finansieringen av de lokala NPR-stationerna i procent 2017. Illustration: NPR.

I sitt senaste förslag till statsbudget gör USA-s president Donald Trump ett tredje försök att avskaffa det statliga stödet till public service.

I år får public service-stationerna totalt 445 miljoner dollar i statliga anslag via CPB (Corporation for Public Broadcasting). Trump-regeringen vill sänka det årliga anslaget till 30 miljoner dollar de närmaste två åren för att därefter helt avskaffa stödet.

CPB-chefen Patricia Harrison säger i ett uttalande att hon ”ser fram emot att arbeta med kongressen för att fortsätta vårt public service-uppdrag att stöda utbildning, information och ett brett utbud som möter behoven hos landets medborgare – ett uppdrag som har stöd av en överväldigande majoritet i befolkningen”.

Trump-regeringen anser att det statliga stödet kan ersättas av mer sponsring, medel från fonder och medlemsavgifter. Dessutom menar regeringen att det idag finns bra alternativ till public service-medierna.

Det direkta statliga stödet till den nationella public service-radion NPR motsvarar bara 2 procent av NPR-s budget. De lokala radiostationerna inom NPR får 8 procent av sin finansiering från statliga medel via CPB och ytterligare 4 procent från offentligt stöd på federal, statlig och lokal nivå.

NPR har drygt tusen medlemsstationer, som tillsammans når 98,5 procent av landet och 27,4 miljoner lyssnare i veckan. Lyssnandet har ökat tydligt de senaste åren både på FM och via poddar.

Share