USA: 32 miljoner lyssnar på public service-radio

I USA lyssnar 32 miljoner på public service-radio, enligt en ny rapport från Arbitron. Det motsvarar 12 procent av befolkningen. På veckonivå ligger lyssnandet på 18 miljoner, vilket innebär en uppgång med 7,5 procent.

Det senaste året har lyssningen legat kvar på samma nivå eller ökat i elva av 14 målgrupper. Det har skett en märkbar ökning av public service-lyssnandet bland unga män i åldersgrupperna 18-24 och 25-34 år.

Det populäraste programformatet bland de 1 247 public service-stationerna i USA är nyheter och talprogram, som står för 51,7 procent av lyssnandet och används av 435 stationer. Utmärkande för de som lyssnar på nyheter/tal är att de har bättre utbildning och högre inkomst än de som lyssnar på andra typer av stationer. Det näst största formatet är klassisk musik (15,3 procent), följt av klassisk musik/nyheter (13,8 procent) och album adult alternative (6,3 procent).

Totalt har Arbitron undersökt lyssnandet på 1 247 public service-stationer i landet. En sammanfattning av rapporten kan laddas ned här.

Share