Tyskland: Krav på digitalradio i konsumentmottagare

Alla radioapparater med textskärm ska kunna ta emot DAB+ eller internetradio. Det har det tyska förbundsrådet beslutat. Regeln införs i december nästa år.

Förra året antog EU ett direktiv om en ny kodex för elektronisk kommunikation. Enligt direktivet ska alla bilar som säljs i EU kunna ta emot marksänd digitalradio, i praktiken DAB+.

Tyskland går längre än EU-direktivet. Undantag görs bara för konsumentmottagare utan textskärm och för apparater som inte har radiomottagning som huvudfunktion.

Frankrike införde redan i februari en regel om DAB+ i radioapparater med skärm, vilket utökas till alla mottagare nu i december. I Italien blir DAB+ obligatoriskt i bilar och konsumentmottagare i januari, men redan tillverkade bilar ska kunna säljas utan DAB+ fram till i december nästa år.

I Sverige skrivs fordonsförordningen om så att det från 20 december nästa år finns ett krav på digitalradio i bilar. Däremot blir det inga nya regler om andra radiomottagare. Detta med hänvisning till att regeringen inte har tagit beslut om en övergång från FM till DAB+.

Share