Två inslag av Vetenskapsradion fälls av granskningsnämnden

Grafik: Vetenskapsradion/Sveriges Radio.

Granskningsnämnden för radio och TV har fällt två inslag av Sveriges Radio-redaktionen Vetenskapsradion.

Det första inslaget handlade om vaccin mot borrelia. Enligt Vetenskapsradions inslag utvecklas nu det första godkända vaccinet, men en anmälare påpekade att det fanns ett annat godkänt vaccin under perioden 1998-2002.

Redaktionen medger att uppgiften om att det var det första vaccinet var fel men att det inte var i fokus i inslaget utan mer av en bakgrundsinformation till nyheten. Vetenskapsradion har inte heller uppmärksammat det mail som anmälaren säger sig ha skickat in direkt efter sändningen. Efter att ha fått anmälan gjorde redaktionen en rättelse, vilket skedde nästan två månader efter den ursprungliga sändningen.

”Rättelsen gjordes därmed alltför sent för att kunna anses korrigera saklighetsfelet. Inslaget stred därför mot kravet på saklighet” skriver granskningsnämnden.

Det andra inslaget handlade om monarkins framtid och sändes i både Nyheter från Vetenskapsradion och i Vetenskapsradion på djupet. Anmälaren är kritisk till påståendena att kungens besök i Indien ökade svensk export till landet med 20 miljarder kronor och att 200 företag deltog i besöket. SR säger i sitt svar att man har konstaterat att uppgifterna var felaktiga och har sänt en rättelse.

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att uppgiften om 20 miljarder var ”uppenbart felaktig” och att det gör att SR borde ha kontrollerat den före sändning. Rättelserna av uppgiften sändes dessutom 14 respektive 18 dagar efter att redaktionen fått anmälan. Därför stred inslagen mot kravet på saklighet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share