Två av tre vill skattefinansiera public service

Svenskarna har högst förtroende för Sveriges Radio, enligt den årliga Förroendebarometern från Medieakademin Göteborgs Universitet. Mätningen visar även på ett stort stöd för att skrota radio- och TV-avgiften och gå över till skattefinansiering av public service.

77 procent säger i undersökningen att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för Sveriges Radio. Det är en procentenhet mer än för ett år sedan. Tack vare ett kraftigt ras i förtroendet för IKEA återtar SR förstaplatsen i rankningen.

”Ett starkt förtroende hos det svenska folket är en av Sveriges Radios viktigaste drivkrafter. Årets förtroendebarometer visar vilken stor betydelse Sveriges Radio har för det demokratiska Sverige. Sveriges Radios publicistiska ambitioner och prioriteringar har resulterat i en journalistik som publiken verkligen värdesätter” säger SR-s VD Mats Svegfors och vice VD Cilla Benkö i en kommentar.

SVT är tvåa i barometern med 74 procent och trea IKEA med 62 procent. Övriga medieföretag som finns med är Dagens Nyheter (50), TV4 (36), TV3 (14) och Aftonbladet (13). Radio/TV som helhet har förtroende hos 47 procent (-1 procentenhet), medan pressens motsvarande resultat är 26 procent (-3).

I undersökningen fanns även tre frågor om public service. 67 procent tycker att det vore bra att ersätta dagens mottagaravgift med en public service-finansiering via skatten. Stödet för en ny finansieringsmodell är lika stort hos regeringens väljare (69 procent) som bland de som stöder vänsteroppositionen (67 procent). På frågan om SVT enbart ska sända smala program svarar bara 11 procent att det är en bra idé och 54 procent vill behålla dagens inriktning på SVT.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share