TV-frekvenser kan användas till mobilt internet

Världsradiokonferensen WRC-12 har beslutat att den övre delen av TV-bandet ska kunna användas även för mobila tjänster.

I förra veckan avslutade Internationella teleunionen (ITU) sin världsradiokonferens i Géneve efter fyra veckor av förhandlande. 3 200 deltagare från mer än 150 länder fanns på plats.

Den hetaste frågan var om ytterligare delar av TV-banden ska kunna användas till mobila tjänster som internet. Den europeiska radiounionen EBU gick under konferensen ut med en varning för att det kan leda till ökade kostnader och till att TV-tittare i Europa förlorar tillgång till kanaler.

Beslutet innebär att den övre delen av TV-bandet, preliminärt 694-790 MHz, ska öppnas för mobila tjänster efter nästa konferens som arrangeras 2015. Det är upp till varje land om det ska ske och i Sverige krävs ett politiskt beslut för en sådan förändring. Fram till nästa konferens genomför ITU en mängd studier i frågan.

Den svenska delegationen leddes av Post- och telestyrelsen. Andra svenska representanter fanns där från Ericsson, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, SES Astra, Telia Sonera, Teracom och Transportstyrelsen.

Share