Tre av fyra tycker att SR är värt licensen

73 procent av svenskarna tycker att det Sveriges Radio ger dem är värt licensen, enligt en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Sveriges Radio. Det är den högsta siffran sedan mätningarna började.

86 procent av de tillfrågade tycker att Sveriges Radio har ett stort eller mycket stort värde för samhället och på frågan om vilket värde Sveriges Radio har för dig personligen svarar 72 procent att värdet är stort eller mycket stort.

Sveriges Radio är mycket eller ganska viktig för nyhetsförmedlingen tycker 91 procent. 70 procent upplever att Sveriges Radio finns ”nära deras verklighet” och 82 procent säger att Sveriges Radio är viktigt för lokala nyheter. Lika många anser att Sveriges Radios nyhetssändningar är trovärdiga.

87 procent anser att Sveriges Radio är viktigt för trafikinformation och 81 procent att Sveriges Radio sänder snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder. 74 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att Sveriges Radio är viktigt för kulturupplevelser.

Share