Tillstånd för digital kommersiell radio släpps

Myndigheten för radio och TV har nu utannonserat tillstånden för digital kommersiell radio.

Tillstånden för nationella, regionala och lokala kanaler gäller för perioden 1 januari 2013-31 december 2020. Den sista ansökningsdagen har satts till 1 oktober, för att invänta resultatet av Public service-kommitténs arbete.

De två sändarnäten som nu öppnas kan brytas ned regionalt i 34 områden och har var och en för sig plats för upp till 16 kanaler.

Myndigheten fördelar tillstånden genom att först ta reda på vilka av de som sökt som har finansiella och tekniska förutsättningar. Därefter ska myndigheten ”ta hänsyn till att sändningsutrymmet ska kunna användas för olika programtjänster som tilltalar en publik med olika intressen och smak samt att det finns kanaler från flera av varandra oberoende programföretag”.

Tillstånden är avgiftsfria, men myndigheten tar ut en ansökningsavgift på 35 000 kronor.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share