The Voice gynnade Forum Nacka

SBS Radio-stationen The Voice 105,9 har fällts av granskningsnämnden för ”otillbörligt kommersiellt gynnande”.

Ärendet gäller ett inslag om en tävling i The Voice-programmen Vakna! och Reklamfri eftermiddag. Lyssnarna kunde ringa in och vinna en skönhetsbehandling med massage. Flera gånger under sammanlagt fem timmar nämndes att behandlingen skulle ske i köpcentrumet Forum Nacka. Dessutom sändes reklam för Forum Nacka i reklamavbrotten.

Granskningsnämndens anser att inslaget innebar otillbörligt kommersiellt gynnande, men kommer inte att ansöka om böter för The Voice.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share