Teracoms vinst växer

Teracoms rörelseresultat för första halvåret blev 309 miljoner kronor. Det är 107 miljoner mer än för första halvåret 2012.

Intäkterna steg med 7 miljoner kronor till 1 941 miljoner kronor.

Det förbättrade rörelseresultatet beror enligt Teracom främst på en kraftig resultatförbättring för Boxer Danmark, som trots det går med förlust.

”Utmaningarna på TV-marknaden är stora för alla etablerade aktörer. Broadcasted TV har höga tittarsiffror men förändringstakten är snabb och konsumtionen av TV förändras i takt med att ett stort TV-utbud är tillgängligt oavsett var man befinner sig, när man vill. Teracom Group har under perioden utvecklat strategin för att möta de förändrade marknadsförutsättningarna och kundernas efterfrågan. Som en konsekvens av detta ökar vi nu takten i tjänsteutvecklingen för att ge kunderna ännu bättre användarupplevelse” säger Teracom Groups VD och koncernchef Åsa Sundberg i ett pressmeddelande.

Teracom Sweden, där sändarnäten i Sverige ingår, hade intäkter på 766 miljoner kronor första halvåret 2013, vilket är 42 miljoner mer än under motsvarande period förra året. Rörelseresultatet steg med 9 miljoner kronor till 235 miljoner kronor.

Share