Teracoms intäkter från radio ökade

Åsa Sundberg, VD och koncernchef för Teracom Samhällsnät. Foto: Teracom.

Teracom Samhällsnät hade intäkter på 250 miljoner kronor från radiobolagen under 2020. Det är 13 miljoner mer än föregående år. Rörelseresultatet för radioutsändning blev 41 miljoner, 11 miljoner mer än 2019 och rörelsemarginalen steg från 13 till 16 procent.

Anledningen till intäktsökningen från radioutsändning är högre intäkter från SR och ett nytt avtal för nationell kommersiell radio. Ett antal mindre avtal med SR och Bauer skrevs under förra året och under sista kvartalet slöts dessutom ett avtal med NENT om att utöka FM-nätet.

Totalt hade statligt ägda Teracom intäkter på 1,355 miljarder under 2020, vilket är 1,7 procent mindre än 2019. Nedgången var väntad och beror bland annat på att intresset för att sända mark-TV har minskat. Rörelseresultatet förbättrades samtidigt från 124 till 156 miljoner tack vare besparingar på personal och konsulter.

”Resultatet för året översteg förväntningarna och var bättre än föregåender år, trots lägre intäkter från främst betal TV-utsändning. Det förklaras främst av det lyckade effektiviseringsprogrammet samt ökade intäkter från samhällsviktiga uppdrag. Resultateffekterna av covid-19 blev fortsatt mycket begränsade under året” skriver Åsa Sundberg, som är VD och koncernchef för Teracom Samhällsnät.

Mer:
Teracoms bokslutskommuniké (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share