Teracom säljer Boxer till Com Hem

sagem

Teracom Boxer Group säljer Boxer till Com Hem för 1,55 miljarder kronor.

I ett pressmeddelande skriver Teracom att Boxer har varit en ”mycket viktig del av Teracom Boxer Groups verksamhet”. Anledningen till försäljningen är att Boxer ”har bäst möjligheter att utvecklas positivt med Com Hem”. Samtidigt frigörs resurser för Teracoms utveckling av nätverksamheten.

”Vi har under en tid sett att Boxer, för att behålla lönnsamhet och kundbas, varit i behov av att verka i ett större sammanhang. Vi letade därför aktivt efter samarbetspartners för att förstärka Boxers position på marknaden. Under processen fick vi istället förslag från flera bolag om att köpa Boxer Sveriges verksamhet. Jag är övertygad om att Boxer med den nya ägaren får ännu större möjlighet att utvecklias i en positiv riktning” säger Teracom Boxer Groups koncernchef Åsa Sundberg.

Om Com Hems köp av Boxer godkänns av regeringen och Konkurrensverket innebär det att Com Hem kan nå ytterligare 500 000 kunder. Affären väntas slutföras under andra halvåret.

Redan nu är 2 miljoner hushåll (40 procent av hushållen) anslutna till Com Hems nät.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share