Teracom får fortsätta sköta SR-s datanät

Sveriges Radio fortsätter efter en offentlig upphandling att anlita Teracom för det datanät som har byggts upp mellan 40 orter.

Avtalet är på tre år med en möjlig förlängning på ytterligare tre år. I avtalet ingår även möjligheter till vidareutveckling av nätet.

”Vi är mycket stolta över att Sveriges Radio har gett oss det fortsatta förtroendet att ta hand om deras verksamhetskritiska interna datanät och vid ser fram emot att leverera på samma robusta sätt som vi har gjort de senaste fyra åren” säger Magnus Rosenberg, som är marknads- och försäljningschef på Teracom.

Det första avtalet om datanätet slöts med Teracom i augusti 2010.

Nätet kopplar samman alla lokala redaktioner och gör det möjligt för SR-journalisterna att arbeta var som helst i landet, på samma sätt som om de satt i Radiohuset i Stockholm. Telefon och kontorsnät ingår i uppdraget och nätet har en kapacitet på upp till 10 gigabit per sekund och övervakning dygnet runt.

”Teracom visade med ett stort engagemang upp den sammantaget bästa lösningen för oss när det gäller såväl nätstruktur, robusthet som hastighet” säger Lars-Erik Wester, som är avtalsansvarig på Sveriges Radio.

Share