Teracom: Avgiftssänkningen för liten

Regeringens avgiftssänkning för reklamradion är inte tillräcklig för att radiobolagen ska klara satsningen på digital radio. Det skriver Teracom i ett remissvar.

”Teracom har ingen invändning mot förslaget men anser inte heller att det ändrar förutsättningarna för radioaktörerna på ett sätt som vore önskvärt med anledning av den kommande tillståndsgivningen för digital radio” skriver Teracoms kommunikationsdirektör Lennart Ivarsson i remissvaret.

Teracom påpekar att digitaliseringen innebär kostnader för parallellsändningar och för att radiobolagen ska klara av den kostnaden ”krävs ett samordnat grepp mellan analoga och digitala tillstånd”. Bland annat vill Teracom ha ”avsevärda lättnader” i de analoga koncessionsavgifterna, vilket ska kopplas till radiobolagens satsningar på digitalradio – exempelvis genom att mäta utbyggnadsgraden eller penetrationsutvecklingen för digitala mottagare.

Remissvaret finns som PDF-dokument här.

Share