Sveriges Radio släpper material till konkurrenter

Sveriges Radio vill nå publiken där den finns och kommer därför tillåta andra mediebolag att publicera SR-s ljudmaterial på webben. Det framgår av ”Sveriges Radio mot 2019”, som är SR-s avsiktsförklaring inför nästa tillståndsperiod.

SR ska i framtiden satsa på mer dialog med publiken och på kultur- och utrikesmaterial. Andra prioriteringar är den lokala närvaron, en utveckling av nyhetsjournalistiken, musikbevakningen och att ge unga ”ett public service-utbud på deras villkor”.

Digitaliseringen av radion kräver enligt SR-ledningen extra anslag till parallellsändningar, en plan med tidpunkt för övergången från analog till digital radio, ett attraktivt kanalutbud och samordning med resten av Europa. Sveriges Radio vill också ha mer kommersiell radio och ett bättre samarbete med sina konkurrenter.

Bolaget vill ha en bred politisk samling kring public service, med en oberoende, stabil och långsiktig finansiering. SR-ledningen påpekar att SR har sparat en tiondel av sin budget de senaste åtta åren. Om uppräkningen är kvar på 2 procent årligen och kostnadsökningarna blir 3,5 procent innebär det att 395 miljoner försvinner till år 2019, vilket enligt SR skulle drabba programmen och hindra utvecklingen. Istället föreslår bolaget att uppräkningen följer kostnadsutvecklingen.

”Ska en bred och kraftfull samling kring public service kunna åstadkommas krävs bredd i hela den reformprocess som nu inleds i och med tillsättande av en ny public service-utredning. I själva föreställningen om ”armlängds avstånd” mellan politiken och public service ligger att public service inte är instrument för att förverkliga ett visst politiskt partis mediepolitik. Det krävs en bred parlamentarisk samverkan i hela processen: från utredningsdirektiven och utredning till den public servicepolitik som på hösten 2013 slutligen röstas igenom i riksdagen” skriver Mats Svegfors och Cilla Benkö.

För att få tydligare och stabilare spelregler kring public service förespråkar Sveriges Radio en särskild public service-lag. Som det är nu ifrågasätts public service-uppdraget inför varje avtalsperiod, menar SR-ledningen.

”Det vi föreslår är att det inte ska gå så lättvindigt att ändra på förutsättningarna som det gör idag. Det ska vara tydligare spelregler” säger SR-s vice VD Cilla Benkö till Ekot.

”Sveriges Radio mot 2009”, som kan laddas ned i PDF-format här, presenteras för personalen 13.00. En timme senare bjuds lyssnarna in till en chatt med Mats Svegfors och Cilla Benkö.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share