Sveriges Radio måste spara 150 miljoner

Sveriges Radio måste genomföra besparingar på 150 miljoner i år och nästa år. Den här gången kommer neddragningarna att märkas i programverksamheten. Det framgår av SR-s årliga budgetunderlag.

Sveriges Radio vill ha 2,717 miljarder kronor nästa år, vilket innebär en uppräkning med 3,5 procent av anslaget. Radio- och TV-avgiften behöver höjas med 2 procent, bland annat för att klara digitaliseringen av radion, anser företaget.

De senaste tio åren har SR bara fått en höjning av medlen med 2 procent per år, vilket inte har räckt för ökade löner och andra kostnadshöjningar. De senaste tio åren har därför stora besparingar genomförts och motsvarande 200 heltidstjänster har försvunnit. 2010 fick SR däremot en uppräkning av anslaget på tre procent.

”Året med 3 procents uppräkning, 2010, visar vad Sveriges Radio kan åstadkomma med en rimlig finasiering; utveckling av kulturutbudet, förstärkning av den granskande journalistiken, en större mångfald bland medarbetarna och en satsning på tillgängliggörande av utbudet via webb och mobil” skriver SR i sitt budgetunderlag.

SR konstaterar att företaget inför 2013, som är det sista året i den pågående tillståndsperioden, har en ekonomi i balans. Men för att behålla den balansen måste företaget spara 150 miljoner kronor fram till slutet av nästa år.

Företaget räknar med att lönekostnaderna kommer att öka med 3,5 procent per år. Om den tvåprocentiga uppräkningen fortsätter även under nästa tillståndsperiod (2014-2019) innebär det därför i praktiken en neddragning av anslaget med totalt 300 miljoner kronor per år jämfört med nu. Därför krävs ytterligare besparingar.

Den förra stora neddragningen 2007 gällde framförallt teknik och administration. Men nästa gång drabbas programmen, varnar Sveriges Radio.

”Vid nästa neddragning kommer det att i mycket större utsträckning handla om den direkta programverksamheten” skriver företaget i budgetunderlaget.

Sveriges Radio nämner även radions digitalisering i sitt budgetunderlag. Företaget upprepar sitt krav på en plan för övergången till digitalradio och en finansiering av de dubbla kostnaderna för parallellsändningar och för nya program.

”Flera skäl talar för digitalisering av den marksända radion i Sverige. Ett beslut om detta handlar om en viktig del av svensk infrastruktur och kan endast fattas utifrån ett övergripande perspektiv, av regering och riksdag” skriver Sveriges Radio.

”Ska digitaliseringen bli framgångsrik förutsätts att riksdagen fattar beslut enligt en genomarbetad plan, som innehåller förutsättningar och tidpunkt för övergång från FM till digitalradio och en finansieringslösning för Sveriges Radio för de dubbla kostnader som parallellsändningar innebär. Det måste också finnas finansering för det tillkommande programutbud som är nödvändigt för att digitaliseringen av radio ska bli framgångsrik” fortsätter företaget.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share