Sveriges Radio lämnar Twitter

Radiohuset i Stockholm. Foto: Johan Lindström.

Sveriges Radio kommer inte längre att vara aktivt på Twitter. De enda konton som behålls är företagskontot och Ekots konto, som dock inte kommer att användas. Det skriver Christian Gillinger, ansvarig för sociala medier, på Sveriges Radio-bloggen.

SR har funnits på Twitter sedan 2009, men alla kanaler och de flesta redaktioner har de senaste åren lämnat det sociala mediet.

”Skälet har varit att vi behövt fokusera och prioritera Sveriges Radios digitala närvaro och Twitter har helt enkelt förändrats under åren och fått för oss minskad betydelse” skriver Christian Gillinger som citerar statistik från Internetstiftelsen som visar att bara sju procent av svenskarna är på Twitter dagligen.

Att de sista kontona förutom företagskontot och Ekot nu läggs ned beror inte på att Twitter märker dem med ”publicly funded media”.

”Det tycker vi inte är några konstigheter. Utifrån hur definitionen ser ut just nu, så är det en korrekt beskrivning av hur Sveriges Radio finansieras” skriver Christian Gillinger.

”Vi har såklart noterat den senaste tidens turbulens kring plattformen och för oss är det till exempel oroande att Twitter minskat sin personalstyrka dramatiskt. Vi tror att det på sikt kan påverka företagets kapacitet att hantera exempelvis falska konton, bottar och desinformation, men också hat och hot. Naturligtvis är det faktorer som vi också väger in när vi nu bestämt att vara redaktionellt inaktiva plattformen” fortsätter Christian Gillinger, som dock påpekar att SR:s medarbetare även i fortsättningen får välja om de vill finnas på Twitter eller inte.

Även om huvudkontot och Ekot-kontot blir kvar kommer de inte att användas aktivt.

”De konton vi behåller, men som är tydligt märkta som inaktiva, är huvudkontot för Sveriges Radio och Ekot. De få sista Sveriges Radio-kontona vi har kommer att stängas ned helt. Vi tycker det är viktigt att ha fortsatt ägandeskap över kontona med Sveriges Radios och Ekots namn på plattformen för att dessa inte ska kunna användas av andra. Det öppnar också för att ha möjlighet att i framtiden återaktivera ifall vi ser att vi skulle ha behov av det” skriver Christian Gillinger.

Mer:
Sveriges Radio-bloggen: Sveriges Radio slutar vara aktivt på Twitter

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share