Sveriges Radio betalar mer till STIM

Upphovsrättsorganisationen STIM-s intäkter från svensk radio ökade från 73,6 till 79,3 miljoner kronor förra året.

Hela ökningen förklaras av att ersättningen från Sveriges Radio steg med 8,8 miljoner till 52,7 miljoner. Reklamradions betalningar minskade med 2,8 miljoner till 23,9 miljoner. Närradions bidrag sjönk 300 000 kronor till 2,7 miljoner.

Andelen svensk musik på Sveriges Radio ökade något från 33 till 35 procent, medan den däremot gick ned från 31 till 29 i reklamradion. Den svenska andelen i närradion låg kvar på 40 procent.

Totalt ökade STIM-s intäkter för framförande i Sverige med 9,5 procent till 562,6 miljoner. Intäkterna från utlandet steg med hela 51 procent till 475,9 miljoner kronor.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share