Styrelsen för journalistklubben på UR avgår

Hela styrelsen för journalistklubben på UR avgick idag med omedelbar verkan i protest mot företagsledningen.

Oenigheten gäller hur mycket facklig tid som UR-klubben ska ha. Ledningen erbjöd i förhandlingar 600 timmar per år.

”De erbjöd oss 600 timmar per år, men i det skulle även arbetet i bolagsstyrelsen ingå. Det finns ingen chans att hinna med det fackliga arbetet på 600 timmar” säger styrelseledamoten Görel Elf till Journalistförbundets tidning Journalisten.

Journalistklubben på UR blir nu vilande och alla fackliga ärenden kommer att skötas av Journalistförbundet centralt.

Share