Studio Ett-inslag om Ukraina fälldes

Granskningsnämnden för radio och TV har fällt ett inslag i Studio Ett som handlade om högerextremister som åker till Ukraina för att stödja nationalistiska krafter.

Fyra personer anmälde inslaget eftersom de tycker att en person knuten till Svenskarnas parti fick framföra rasistiska åsikter oemotsagd. Sveriges Radio säger i sitt yttrande att det framgick tydligt vad personen representerade och att hans extrema åsikter blev ifrågasatta i en följande intervju med en docent.

Enligt granskningsnämnden strider inslaget mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft.

”Att programledarna eller reportern inte tydligare tog avstånd från NN:s uttalanden under eller i nära anslutning till intervjun innebär en klar brist i förhållande till bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft” skriver nämnden, som även ”konstaterar att NN:s uttalanden om det etniska Ukraina var uppenbart kränkande mot människor med annan än vit hudfärg”.

Share