Studio Ett fälldes för uttalande om Snowden

Granskningsnämnden för radio och TV har fätt ett inslag i Studio Ett. I ett inslag om Right Livelihood-priset sade en företrädare för Sveriges Radio att det var ofattbart och en skam att Sverige inte hade erbjudit Edward Snowden asyl.

Granskningsnämnden säger i ett pressmeddelande att ”det inte ankommer på en företrädare för SR att på ett sådant sätt ge uttryck för närmast personliga åsikter” och fäller inslaget eftersom det enligt nämnden strider mot kravet på opartiskhet.

Share