STIM inför rapportering av närradions musik

Nu ska även den musik som spelas i närradion påverka STIM-s utbetalning av upphovsrättsersättning för radiospelning.

Hittills har närradiostationerna inte rapporterat vilken musik de spelar till STIM. Istället har STIM utgått från den rapportering organisationen fått in från Sveriges Radio och reklamradion när de räknar ut ersättningen för närradiomusiken.

Men från 30 september ska det gå att rapportera in spelningar i närradion. Det gäller även retroaktivt från 1 januari 2013.

”Denna nya möjlighet till musikrapportering är avsedd för musik som inte spelas någon annanstans än just i närradion, och är ett komplement till den ordinarie musikrapporteringen. Detta sker till att börja med på försök, och ska därefter utvärderas” skriver STIM på sin sajt.

Share