Stefan Möller ordförande för AER

Stefan Möller har utsetts till ordförande för AER, som representerar den kommersiella radion i Europa.

49-årige Stefan Möller är även VD för den finska branschorganisationen Radiomedia och har arbetat inom kommersiell radio sedan den infördes i Finland.

AER (Association of European Radios eller på franska Association Européenne des Radios) företräder mer än 4 500 kommersiella radiostationer i Bulgarien, Spanien, Nederländerna, Storbritannien, Danmark, Finland, Frankrike och Tyskland. Den svenska reklamradion finns däremot inte längre med i organisationen.

”Jag är entusiastisk över mitt nya uppdrag. På grund av den turbulenta mediermarknaden och det stora utbudet av mottagarplattformar är radions intressebevakning aktuellare än någonsin. Även upphovsrättsfrågorna är nu på tapeten. Det är viktigt att vi agerar även på EU-nivå, eftersom så mycket som 70 procent av våra nationella bestämmelser kommer från EU” säger Stefan Möller till den finländska dagstidningen Västra Nyland.

Upphovsrätten var ett av ämnena som togs upp på AER-s årsmöte, som hölls i EU-parlamentet i Bryssel den 21 mars.

”Det måste bli enklare för radiostationerna att få rätt till det innehåll som de förmedlar. Vårt mål är att vara brett tillgängliga för våra lyssnare på alla befintliga plattformar – oavsett om det handlar om traditionell radio, mobiltelefon eller webbradio. Upphovsrätten får inte vara ett hinder för detta” säger Stefan Möller.

Vid mötet tillsattes även tre vice ordförande: Alfonso Ruiz de Assin från spanska AERC (som sedan 2008 varit ordförande), Marianne Bugge Zederkof från danska Radioerne och Philippe Gault från franska SIRTI. Julia Maier-Hauff från den tyska branschorganisationen VPRT återvaldes som generalsekreterare.

I sitt inledningsanförande uppmanade Alfonso Ruiz de Assin EU att låta radion vara en del av EU-s MEDIA-program. Huvudtalet hölls av Maria Martin-Prat, som är ansvarig på EU-kommissionen för upphovsrättsfrågor. Hon sade bland annat att kommissionen vill skapa en enklare och mer transparent upphovsrätt.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share