Staten breddar Teracoms uppdrag

Teracom ska i framtiden inte bara sköta marknätet och sända ut radio och TV. Det statliga bolaget får ett breddat uppdrag som även omfattar ett ”övervakat samhällsnät” för samhällsviktiga aktörer. Det nya uppdraget tillkom på en extra bolagsstämma i går måndag.

”Med stöd av ägarens utvidgade uppdrag kan Teracom nu intensifiera investeringarna i innovation, tillgänglighet och prestanda i ett övervakat samhällsnät med hög säkerhet och robusthet. Det kommer att stärka våra leveranser och gynna samhällsviktiga aktörer” säger Teracoms styrelseordförande Anitra Steen.

I regeringens motivering för beslutet står det bland annat att ”elektroniska kommunikationer med hög driftsäkerhet och starkt skydd är av mycket stor vikt för samhällets funktionalitet och säkerhet samt möjligheter att hantera olika krisförlopp”.

”Det är ett viktigt tillägg till vårt uppdrag och jag är stolt över det förtroende vår ägare visar Teracom genom sitt beslut. Det är också mycket glädjande för oss som bolag att få en så tydlig bekräftelse på samhällsnyttan med vår strategiska inriktning” säger Åsa Sundberg, som är VD och koncernchef för Teracom.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share